dziobak.pl      strona windsurfingowa     Stowarzyszenie WIATER    kontakt

 
 

strona główna

dojazd

spot

windsurfing

galeria:

POGORIA III
Zbiornik Pogoria III
– zbiornik poeksploatacyjny (popiaskowy) w zlewni cieku Pogoria, pochodzący z lat 70. XX wieku (lata 1973–1975). Powierzchnia lustra wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 208 ha, długość – 2,0 km, szerokość średnia – 1,0 km, szerokość maksymalna – 1,5 km Linia brzegowa ma długość 6 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność 12 mln m³, przy czym głębokość średnia wynosi 5,8 m, a maksymalna ok. 16 m. Zbiornik spełnia funkcje przyrodnicze i krajobrazowe mimo statusu rezerwowego źródła wody do celów przemysłowych [źródło: Wikipedia]

 

 

 

 

 

DOJAZD

Zbiornik położony jest niecałe 80 km od Krakowa. Dojazd w kierunku Dąbrowy Górniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT


 

Spot położony przy ul. Zakładowej w Dąbrowie Górniczej. Wzdłuż drogi znajduje się parking, ale samochód można również zaparkować praktycznie przy samym jeziorze. Brzeg jeziora pokryty jest trawą czy jest to wygodnie miejsce do przygotowania sprzętu. Zejście do wody po skarpie, ale nie sprawiające trudności.

 

 

windsurfingowa strona Dziobaka - pogoria - pogoria iii - śląsk - windsurfing - snowboard - sporty wodne - Dziobak - dziobak.pl